Superfine v.d. Zwanenkamp.Fraaist getekende bonte.Bontenkeuring.
Vader Kosco v.Graafland,moeder Nice surprise v.st Veldzicht.